Bábiky majú vä?šinou ú?es copatej vankušá?ky, základný model je celý vrátane oble?enia z fleecu vo farbách pod?a ?elania zákazníka. Náro?nejšie modely ako Hippie, Jeans, Trendy, Clown, Folk sú ?iadané aj ako interiérový doplnok. Mô?ete napríklad venova? svojmu partnerovi bábiku v rovnakom outfite, ako je ten váš. Ma?ušky sú podobné bábikám a? na objem hrudníka, pásu a bokov, preto?e ten závisí od objemu vášho predlaktia, umiesteného pod suk?ou. Ako ka?dá ma?uška, je aj tá naša predur?ená pre pohybové kreácie, ktoré jej poskytuje váš ukazovák (hlava) a palec s prostredníkom (ruky).

The dolls have a hairdo of pony-tailed pillower girl. Basic model is whole, including dress, from fleece and in colours at will of customer. Difficult models like Hippie, Jeans, Trendy, Clown, Folk are also wanted as an interior accessory. Hand puppets are similary to dolls except  thorax, waistline and hip, because this depends on volume of your forarm, located under the skirt. As every hand puppet is our puppet designated for moving creations, which provides your forefinger (head), and thumb with central finger (hands).